Skip navigation

"Kanpolero" vs "Ironzhangief"

Info

Winners: Kanpolero

Losers: Ironzhangief

Score: 2 - 0

ID: 70216677

Date: Jan. 31, 2024

TEKKEN 8